МАСЛО MOTUL 4T 20W-50 7100 СИНТЕТИКА 1л

КОД: 440027-IC
Печат
29,00 лв
MOTUL 7100 4T 20W50

100% synthetic 4-Stroke lubricant – Ester Technology – Engineered for 2 cylinder engines. Meets Harley-Davidson® specifications. Excellent shear resistance. Smooth shifting. Meets JASO MA2 specifications for optimal wet clutch perform
Описание

MOTUL 7100 4T 20W50 100% synthetic 4-Stroke lubricant – Ester Technology – Engineered for 2 cylinder engines. Meets Harley-Davidson® specifications. Excellent shear resistance. Smooth shifting. Meets JASO MA2 specifications for optimal wet clutch performance. Suitable for catalytic converters. Application: Engine lubricants Engine Type: 4-Stroke Quality: 100% Synthetic Product Range: Motorcycle Viscosity: 20W50 API Standards: API SG/SH/SJ/SL/SM/SN JASO Standards: JASO MA2 M033MOT120 High Performance Motorcycle Lubricant 100% Synthetic - Ester TYPE OF USE High performance bikes, sports bikes, street & road bikes, trails, off road bikes, enduro, trial…fitted with 4 stroke engines, integrated gearbox or not, wet or dry clutch, engines meeting Euro 2 or Euro 3 emission regulation, fitted with exhaust gas after treatment systems : catalytic converters, air injection into exhaust pipe... Grade 50 at hot temperature especially suitable for big bore engines thumpers, twins… Other uses: street bikes without catalytic converters, scooters, ATV’s, UTV’s… PERFORMANCE STANDARDS API SN / SM / SL / SJ / SH / SG SPECIFICATIONS JASO MA2 under N° M033MOT120 Meets Harley Davidson specifications Protection Ester Technology : - Low traction coefficient Ester to minimize engine internal friction losses and improve performance. - Synergy of Ester with anti-wear additives and improved shear resistance for improved gear protection and life time. 100% Synthetic lubricant for improved oil film resistance at high temperatures and high revs. Optimized Phosphorus and Sulphur content (JASO MA2 14. The FZG (Forschungsstelle für Zahnrader und Getriebebau) Test, evaluates fluid lubricating and wear protection properties at the interface of a loaded set of gears. Lubricants are then graded based on their “Failure Load Stage” or FLS rating from FLS 1 (very poor result) up to FLS 14 (outstanding result). Comfort JASO has created its own 4-stroke motorcycle standard -JASO T903- which has three grades MA, MA1 and MA2. JASO MA2 offers the most efficient friction levels to guarantee the clutch engagement during the three riding modes: Starting, Acceleration and Constant speed. RECOMMENDATIONS Drain interval: according to manufacturers’ recommendations and tune to your own use. Can be mixed with synthetic or mineral lubricants. PROPERTIES Color Visual Red Viscosity grade SAE J 300 20W-50 Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.864 Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 126.5 mm²/s Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 18 mm²/s Viscosity index ASTM D2270 158 Pour point ASTM D97 -30°C / -22°F Flash point ASTM D92 236°C / 456.8°F TBN ASTM D2896 8.4 mg KOH/g Packaging 1L can МОТУЛ 4T 20W-50 СИНТЕТИКА 100% синтетично високопроизводително масло за четиритактови двигатели с естерна технология. Надвишава изискванията на мотоциклетни производители като Harley-Davidson, които препоръчват вискозитет 20W50 за определени модели. Отлична стабилност на масления филм за надеждна защита на двигателя и трансмисията, позволява лека смяна на предавките. Перфектна съвместимост с мокри съединители. API Стандарти: API SG/SH/SJ/SL/SM/SN JASO Стандарти: JASO MA2 M033MOT120 Високопроизводително мотоциклетно масло 100% Синтетика - Eстер УПОТРЕБА Мощни мотоциклети, спортни, улични, офроуд, ендуро,... с 4 тактови двигатели, интегрирана или не скоростна кутия, мокър или сух съединител, двигатели Euro 2 или Euro 3, отговарящи на изскванията за емисиите, снабдени със системи за последваща обработка на газовете: каталитични конвертори, въздушен инжектор в изпускателната тръба ... Друга употреба: улични мотоциклети без катализатори, скутери, ATV, UTV... ИЗПЪЛНЕНИЕ / СТАНДАРТИ / СПЕЦИФИКАЦИИ : API SN / SM / SL / SJ / SH / SG JASO MA2 под № M033MOT120 Спецификация Harley Davidson Защита Eстерна технология : - Нисък естерен тракционен коефициент за свеждане до минимум на вътрешните загуби от триене в двигателя и подобряване на производителността - Взаимодействие на естера с добавките против износване и подобрена устойчивост на напречен срез за подобрена защита на предавките и удължаване на живота им. - 100% синтетичен смазочен материал за по-добра устойчивост на смазочния филм при високи температури и високи обороти. Оптимизиране съдържанието на фосфор и сяра (JASO MA2 14. Tестът FZG, оценява свойствата на смазване на интерфейс от набор натоварени трансмисиии. Лубрикантите се оценяват на базата на тяхния FLS рейтинг от FLS 1 (много слаб резултат) до FLS 14 (изключителен резултат). Комфорт JASO създоха свой собствен стандарт за 4-тактови мотоциклети -JASO T903, който има три степени MA, MA1 и MA2. JASO MA2 предлага най-ефективните фрикционни нива, за да се гарантира зацепване на съединителя през трите стадия: стартиране, ускорение и постоянна скорост. ПРЕПОРЪКИ Смяна на маслото : Съобразно препоръките на производителя и условията на употреба. Може да се смесва със синтетични или минерални масла. ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА Цвят Визуално Червен Вискозитетен градус SAE J 300 20W-50 Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.864 Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 126.5 mm²/s Вискозитет при 100°C ASTM D445 18 mm²/s Вискозитетен индекс ASTM D2270 158 Точка на течливост ASTM D97 -30°C / -22°F Пламна точка ASTM D92 236°C / 456.8°F Алкално число ASTM D2896 8.4 mg KOH/g Опаковка 1L 3374650247410 Произход: Франция Доставно тегло: 0,950 кг

Най-нови

Абонирай се
за нашите оферти